Hỗ trợ trực tuyến
Hotline:
0247.300.1818
038.9668.979
098.161.1919
098.6219.626
Quảng Cáo
Home > Vật tư điện > Chuyển nguồn tự động > Thiết bị chuyển nguồn tự động có bộ điều khiển 4P-315A

Thiết bị chuyển nguồn tự động có bộ điều khiển 4P-315A


Nguồn gốc xuất xứ: Việt Nam

Đơn vị: cái

Thiết bị chuyển nguồn tự động có bộ điều khiển 4P-315A, Thiết bị chuyển nguồn tự động ATS
Hãng sản xuất: Havell
Xuất sứ: Mỹ - Ấn Độ

Thiết bị chuyển nguồn tự động có bộ điều khiển 4P-315A

Name

Tên gọi

Cat.No

Mã số

Rate Current

Dòng định mức

Price (USD)

Giá (USD)

ATS

OPEN EXECUTION

3 positions

ON – OFF- ON

Chuyển nguồn tự động

3 vị trí

ON – OFF- ON

Không có hộp điều khiển

3P (ATA 30A 0100 xxxx)

100A

 

3P (ATA 30A 0160 xxxx)

160A

 

3P (ATA 30A 0200 xxxx)

200A

 

3P (ATA 30A 0315 xxxx)

315A

 

3P (ATA 30A 0400 xxxx)

400A

 

3P (ATA 30A 0630 xxxx)

630A

 

4P (ATA 40A 0100 xxxx)

100A

 

4P (ATA 40A 0160 xxxx)

160A

 

4P (ATA 40A 0200 xxxx)

200A

 

4P (ATA 40A 0315 xxxx)

315A

 

4P (ATA 40A 0400 xxxx)

400A

 

4P (ATA 40A 0630 xxxx)

630A

 

ATS

OPEN EXECUTION

3 positions

ON – OFF- ON

Chuyển nguồn tự động

3 vị trí

ON – OFF- ON

Có kèm hộp điều khiển

3P (ATA 30A 0100 SxxT)

100A

 

3P (ATA 30A 0160 SxxT)

160A

 

3P (ATA 30A 0200 SxxT)

200A

 

3P (ATA 30A 0315 SxxT)

315A

 

3P (ATA 30A 0400 SxxT)

400A

 

3P (ATA 30A 0630 SxxT)

630A

 

4P (ATA 40A 0100 SxxT)

100A

 

4P (ATA 40A 0160 SxxT)

160A

 

4P (ATA 40A 0200 SxxT)

200A

 

Tài liệu của thiết bị

View: Chuyển nguồn tự động ATS

Download: Chuyển nguồn tự động ATS

Sách hướng dẫn sử dụng:

View: Chuyển nguồn tự động ATS

Download: Chuyển nguồn tự động ATS

Trang chủ