Hỗ trợ trực tuyến
Hotline:
098.161.1919
098.6219.626
02473001818
Quảng Cáo
Home > Vật tư điện > Biến dòng > Biến dòng tròn 20VA

Biến dòng tròn 20VA


Nguồn gốc xuất xứ: Việt Nam

Đơn vị: cái

Biến dòng tròn 20VA, biến dòng tròn tầm trung, biến dòng tròn với công suất tầm trung

hãng sản xuất: MHC
Xuất xứ: Singapore

Biến dòng tròn 20VA
Metering CT RING TYPE
Bảng Kích Thước
mct-mh Ratio
Class 3
CLASS 1
ID * OD * H
VA         
5VA
        
5VA
15VA
a
35 x 68 x 35
60/5A
b
a
c
b
35 x 68 x 30 
100/5A
b
a
c
c
35 x 70 x 55
150/5A
b
b
e
d
45 x 65 x 25
200/5A
d
d
e
e
45 x 75 x 55
250/5A
d
d
e
f
45 x 75 x 35
300/5A
d
d
f
g
65 x 90 x 25
400/5A
d
d
f
h
65 x 90 x 35
500/5A
g
g
h
i
90 x 120 x 25
600/5A
g
g
h
j
90 x 120 x 30
800/5A
g
g
h
k
125 x 165 x 30
1000/5A
i
I
j
l
125 x 170 x 30 
1200/5A
i
i
j
m
35 x 90 x 55
1500/5A
i
i
j
n
45 x 90 x 45
1600/5A
i
i
j
o
35 x 90 x 95 
2000/5A
k
k
k
   
2500/5A
k
k
k
   
3000/5A
k
k
k
   
3200/5A
k
k
k
   
4000/5A
l
l
l
   
5000/5A
l
l
l
   
6000/5A
l
l
l
   


 

Protection CT
Kích Thước
Ratio 5P5                          5P10
ID * OD * H
VA     20VA     30VA     15VA      20VA     30VA a 45 x 98 x 110
100/5A a a a - - b 45 x 130 x 85
150/5A d a a - - c 45 x 103 x 115
200/5A e d a f - d 45 x 105 x 80
250/5A e d d g - e 45 x 105 x 58
300/5A i j h j - f 45 x 105 x 120
400/5A i j h j k g 45 x 108 x 85
500/5A l m m n o h 45 x 75 x 70
600/5A l m m n o i 50 x 90 x 55
800/5A l m l l o j 50 x 90 x 95
1000/5A p q q r s k 50 x 100 x 110
1200/5A p q q q r l 65 x 100 x 65
1400/5A  p q p p q m 65 x 100 x 90 
1600/5A p q p p q n 65 x 95 x 100
2000/5A t u t v w o 65 x 110 x 100
2500/5A t u t t w p 88 x 130 x 50 
3000/5A t t u v w q 88 x 130 x 60
3200/5A t t t t v r 88 x 130 x 70
4000/5A x y x x y s 88 x 130 x 75
5000/5A x y x x y t 125 x 175 x 35
6000/5A  TBA    TBA     TBA   y u 125 x 178 x 40
            v 125 x 178 x 45 
            w 125 x 178 x 50 
            x 120 x 180 x 35
            y 120 x 180 x 42
Trang chủ