Hỗ trợ trực tuyến
Hotline:
0247.300.1818
038.9668.979
098.161.1919
098.6219.626
Quảng Cáo
Home > Vật tư điện > Biến dòng > Biến dòng vuông đầu ra 5A

Biến dòng vuông đầu ra 5A


Nguồn gốc xuất xứ: Việt Nam

Đơn vị: cái

Biến dòng vuông đầu ra 5A, 30/5A tới 6000/5A, biến dòng vuông cho dòng điện lớn, biến dòng vuông với công suất lớn

hãng sản xuất: MHC
Xuất xứ: Singapore

Biến dòng vuông đầu ra 5A

MH MFO Current Transformer

 

 

Class 1

MFO 20

30/40/100

 

5VA

MFO 20

50/60/75/80

 

5VA

MFO 20

150/200/250

 

5VA

MFO 20

10/1A

 

 

MFO 20

20/1A

 

 

MFO 20

30/40/1A

 

 

MFO30

30/5A

3T

2.5VA

MFO30

40/5A

3T

2.5VA

MFO30

50/5A

2T

2.5VA

MFO30

60/5A

1T

2.5VA

MFO30

75/5A

1T

2.5VA

MFO30

80/5A

1T

2.5VA

MFO 40

80/5A

1T

2.5VA

MFO30

100/5A

1T

2.5VA

MFO 40

100/5A

1T

2.5VA

MFO30

120/5A

1T

2.5VA

MFO30

150/5A

1T

5VA

MFO30

200/5A

1T

5VA

MFO40

150/5A

 

 

MFO30

250/5A

1T

5VA

MFO30

300/5A

1T

5VA

MFO40

200/5A

1T

5VA

MFO40

250/5A

1T

5VA

MFO40

300/5A

1T

5VA

MFO40

400/5A

1T

5VA

MFO40

500/5A

1T

10VA

MFO40

600/5A

1T

10VA

MFO60

300/5A

1T

5VA

MFO60

400/5A

1T

5VA

MFO60

500/5A

1T

10VA

MFO60

600/5A

1T

10VA

MFO60

800/5A

1T

10VA

MFO60

1000/5A

1T

15VA

MFO60

1200/5A

1T

15VA

MFO100

800/5A

1T

10VA

MFO100

1000/5A

1T

15VA

MFO100

1200/5A

1T

15VA

MFO100

1500/5A

1T

15VA

MFO100

1600/5A

1T

15VA

MFO100

2000/5A

1T

15VA

MFO100

2500/5A

1T

15VA

MFO100

3000/5A

1T

15VA

Trang chủ