Hỗ trợ trực tuyến
Hotline:
0247.300.1818
038.9668.979
098.161.1919
098.6219.626
Quảng Cáo
Home > Vật tư điện > Biến dòng > Biến dòng CK

Biến dòng CK


Nguồn gốc xuất xứ: Việt Nam

Đơn vị: cái

Biến dòng CK, biến dòng MHC, biến đổi cường độ dòng điện

Hãng sản xuất: MHC
Xuất xứ: Singapore

Biến dòng CK

 

Model Spec. price usd Model Spec. price usd
CK Current coil   CK Current coil  
CK-29 10A-30/5A 6.58 CK-85 500/5A 8.03
40/5A 6.93 600/5A 8.14
50/5A 6.10 800/5A 9.28
60/5A 6.56 1000/5A 10.20
75/5A 7.41 1200/5A 11.12
80/5A 7.46 1500/5A 12.50
100/5A 4.85 CK-105 800/5A 9.36
120/5A 4.96 1000/5A 10.59
125/5A 4.96 1200/5A 12.13
150/5A 5.15 1500/5A 13.60
175/5A 5.15 1600/5A 14.12
200/5A 5.42 2000/5A 16.10
250/5A 5.68 2500/5A 18.58
CK-39 30/5A 7.79 CK-125 1000/5A 12.50
50/5A 7.79 1200/5A 13.55
60/5A 7.85 1500/5A 14.61
75/5A 8.00 1600/5A 15.24
100/5A 4.69 2000/5A 17.39
150/5A 4.94 2500/5A 19.19
200/5A 5.15 3000/5A 22.90
250/5A 5.50 4000/5A 31.14
300/5A 5.77 CK-150 3000/5A 26.93
400/5A 6.31 4000/5A 30.09
500/5A 6.86 5000/5A 38.84
600/5A 7.41 6000/5A 44.25
CK-61 300/5A 6.12 6300/5A 44.98
400/5A 6.07      
500/5A 7.04      
600/5A 7.50      
800/5A 8.27    
Trang chủ