Home > Thiết bị điện >

Tụ bù

Tụ bù, tụ bù loại không chống nổ, bộ điều khiển tụ bù, tụ bù giảm công suất phản kháng nâng cao hiệu năng sử dụng điện.