Hỗ trợ trực tuyến
My status
Hỗ trợ kỹ thuật
My status
Hỗ trợ kinh doanh
Hotline:
0247.300.1818
098.161.1919
098.6219.626
091.5596.535
Email:
info@banhay.com
Quảng Cáo
Home > Thiết bị điện > Đầu Cosse > Đầu Cosse đồng

Đầu Cosse đồng

Đầu cosse nối cáp điện và tủ điện, đầu cosse điện, đầu cosse nối cáp điện và bảng điện, đầu nối cáp với tủ điện

Đầu Cosse đồng 99%

Đầu Cosse đồng

Đầu cosse nối cáp điện và tủ điện, đầu cosse điện, đầu cosse nối cáp điện và bảng điện, đầu nối cáp với tủ điện

 
Đầu Cosse đồng 99%
Thông Tin Chi Tiết Sản Phẩm:  
 
Cat.No
Mã số
Dimention(mm)
Kích thước(mm)
D x d x L
Chủng loại
Type
Price (USD)
Giá (USD)
Đầu cosse JGA 1.5
3.5 x1.8 x18
SC(JGK)
0.05
JGA 2.5
4 x2.5 x19
0.07
JGA 4
4.8 x3.1 x21
0.08
JGA 6
5.5 x3.8 x24
0.09
JGA 10
6.8 x4.8 x25.5
0.11
JGA 16
7.5 x5.5 x30.5
0.14
JGA 25
9 x7 x34
0.19
JGA 35
10.5 x8.2 x38
0.29
JGA 50
12.5 x9.8 x45
0.54
JGA 70
14.5 x11.5 x50
0.80
JGA 95
17.5 x13.8 x55.5
1.19
JGA 120
19.5 x15.5 x63
1.74
JGA 150
21 x16.5 x71
2.09
JGA 185
23.5 x18.8 x78
3.39
JGA 240
26.5 x21 x92
4.66
JGA 300
30 x24 x102
7.37
JGA 400
34 x26.5 x113
10.86
JGA 500
38 x30 x123
15.42
JGA 630
45 x35 x135
26.91
JGA 800
50 x39 x170
38.54
JGA 1000
56 x44 x200
55.18
Đầu cosse JGB 1.5
3.5 x1.8 x18
SC(JGK)
0.06
JGB 2.5
4 x2.5 x19
0.09
JGB 4
4.8 x3.1 x21
0.10
JGB 6
5.5 x3.8 x24
0.13
JGB 10
6.8 x4.8 x25.5
0.15
JGB 16
7.5 x5.5 x30.5
0.19
JGB 25
9 x7 x34
0.25
JGB 35
10.5 x8.2 x38
0.38
JGB 50
12.5 x9.8 x45
0.71
JGB 70
14.5 x11.5 x50
1.01
JGB 95
17.5 x13.8 x55.5
1.55
JGB 120
19.5 x15.5 x63
2.26
JGB 150
21 x16.5 x71
2.71
JGB 185
23.5 x18.8 x78
4.41
JGB 240
26.5 x21 x92
6.06
JGB 300
30 x24 x102
9.59
JGB 400
34 x26.5 x113
14.11
JGB 500
38 x30 x123
20.13
JGB 630
45 x35 x135
35.01
JGB 800
50 x39 x170
50.12
JGB 1000
56 x44 x200
71.92
Trang chủ