Báo cáo bán hàng hôm nay
1
700.000
Công Ty Người liên hệ Địa chỉ cty Tiền Ngày giao hàng Trạng Thái VAT
Nguyễn Văn Ngọc 53 Sơn Tây - Ba Đình 700.000 01/10/2022 Chưa thanh toán False